Z etičnim delovanjem do mednarodno primerljivega likovnega trga

Vodstvo in vsi sodelavci Agencije ARTSTAR s podpisom kodeksa podpiramo in smo v celoti zavezani k spoštovanju etičnega kodeksa pri svojem delu, ki zagotavlja najvišje etične standarde, profesionalnost, transparentnost, odgovornost, neodvisnost ter poslovno odličnost.

Z zavezanostjo k etičnemu kodeksu želi agencija zagotavljati profesionalne standarde delovanja in dvigovati ugled umetniških strokovnjakov na slovenskem trgu.

V odnosu do strank smo pošteni in spoštljivi; tako ravnamo tudi v odnosih z našimi poslovnimi partnerji in sodelavci. Vsi sodelavci so se trajnostno dolžni strokovno izobraževati na svojem področju in strmeti k napredku ter odličnosti.

V primeru kršitve ali neupoštevanja kodeksa morajo vsi sodelavci ustrezno ukrepati in sporočiti morebitno kršitev kodeksa direktorju Agencije ARTSTAR ali za to pristojnim inštitucijam.

Če ste v primeru našega poslovanja zaznali kršitev ali neupoštevanje kodeksa, nas prosim obvestite.

Zahvaljujemo se vam za vašo povratno informacijo.

Etični kodeks ravnanja v Agenciji ARTSTAR

 • Zagotavljamo neodvisne strokovne storitve, presojo avtentičnosti in objektivne cenitve z upoštevanjem argumentov brez vpliva tretjih oseb.
 • Ravnamo etično, pošteno, strokovno, odgovorno, transparentno in po načelih dobrega gospodarja.
 • Odgovorni smo do svojih strank, sodelavcev, poslovnih partnerjev ter do družbenega in naravnega okolja.
 • Skrbno in odgovorno ravnamo s premoženjem, ki je temelj naše konkurenčnosti in poslovne uspešnosti.
 • Spoštujemo naše stranke in skrbimo za strogo varovanje zaupnosti podatkov o strankah.
 • Spoštujemo sodelavce in skrbimo za prijazno delovno okolje, v katerem prevladujejo odprti medosebni odnosi.
 • Zavzemamo se za integriteto ter pošteno in transparentno poslovanje skladno z zakonodajo, predpisi in regulacijo ter zavračamo podkupovanje in koruptivna dejanja.
 • Sodelujemo s pristojnimi organi in smo dolžni prijaviti kazniva dejanja.
 • Ločujemo poslovno od zasebnega delovanja in ne zlorabljamo notranjih informacij.
 • Izogibamo se navzkrižju interesov in uveljavljanju osebnih interesov, preprečujemo nedopustne prakse ter ne sprejemamo daril.
 • Profesionalne storitve, presojo avtentičnosti in cenitve opravljamo le znotraj svojega strokovnega področja in znanja ter uporabljamo najvišje standarde.
 • Neprestano se strokovno izobražujemo na svojem področju.
 • Z določitvijo vrednot, poslanstva in temeljnih načel ravnanja smo postavili smernice, ki jim vsakodnevno in zavezano sledimo pri svojem poslovanju.